Тетрадка за ученика по информационни технологии за 9 клас.
Работна тетрадка по информационни технологии за 10 клас

Задължителна подготовка

Начало
10 клас
9 клас
Видео уроци 9 клас
Видео уроци 10 клас
Контакти

Работни файлове

Упражнение 2.2 - Текстообработка
Template_CV.dotx изтегли
Template_CV.doc - за Ms Office 2003 изтегли
Упражнение 2.3 - Текстообработка
Parent_meeting_letter.docx изтегли
Parents.xlsx изтегли
Application.docx изтегли
Student.xlsx изтегли
Упражнение 2.4 - Текстообработка
Grafik_olimp.doc изтегли
AK_Zora.doc изтегли

Упражнение 2.5 - Текстообработка

Tolerantnost.doc изтегли
Spravedlivost.doc изтегли
Successful_students.xlsx изтегли

Упражнение 2.6 - Текстообработка

Cash.xlsx изтегли

Упражнение 2.7 - Текстообработка

Internet.doc изтегли

Упражнение 2.8 - Текстообработка

Countries.zip изтегли
Doklad.zip изтегли

Упражнение 2.9 - Текстообработка

Roses.jpg изтегли
Poster_roses.jpg изтегли
Poster_tulip.rar изтегли

Упражнение 3.1 - Компютърна графика

Drawing.doc изтегли
Tree.doc изтегли
Salad_recipe.rar изтегли

Упражнение 4.1 - Електронни таблици

Cenoraspis.xls изтегли
Opis.xls изтегли

Упражнение 4.2 - Електронни таблици

Dnevnik.xls изтегли
Magic_square.xls изтегли
Ocenki.xls изтегли
Student_data.xlsx изтегли

Упражнение 4.3 - Електронни таблици

Bal.xls изтегли
Potrebiteli.xls изтегли
Notebook_student.xlsx изтегли

Упражнение 4.4 - Електронни таблици

Potrebiteli.xls изтегли
Magazin.xls изтегли
Valuten_kurs.xls изтегли

Упражнение 4.5 - Електронни таблици

Spisak.xls изтегли
Spisak_ocenki.xls изтегли

Упражнение 4.6 - Електронни таблици

Spisak_uchenici.xls изтегли
Spisak_ocenki.xls изтегли

Упражнение 4.7 - Електронни таблици

Sports_training.xlsx изтегли

Упражнение 4.8 - Електронни таблици

Temperatura.xls изтегли
Raports.xls изтегли
Godichni_rezultati.xls изтегли
Veselie.xls изтегли
Population.xlsx изтегли
Допълнителни  задачи
CINEAX.zip изтегли