Тетрадка за ученика по информационни технологии за 9 клас.
Работна тетрадка по информационни технологии за 10 клас

Задължителна подготовка

Начало
10 клас
9 клас
Видео уроци 9 клас
Видео уроци 10 клас
Контакти

Ново, преработено издание за учебната 2016/2017 година с включени нови практически задачи по формата на НВО на дигиталните компетенции на учениците в X клас.

Тетрадката за ученика е разработена съгласно методическите насоки за провеждане на обучението по информационни технологии, задължителна подготовка IX клас по новата учебна програма, като са включени четирите основни модула:

  • Информационни технологии и компютърни системи;
  • Текстообработка;
  • Компютърна графика;
  • Електронни таблици.

В нея ще намерите въпроси и задачи, които улесняват както учебната работа, така и самостоятелната подготовка на учениците.
В допълнение към задачите има и предварително подготвени работни файлове, които са достъпни на интернет адреса на работната тетрадка.

В работната тетрадка са включени теоретични бележки по следните теми - суперкомютри, клъстери, гридсистеми, криптосистеми, биометрична идентификация, електронен подпис, използване на стилове и шаблони в текстообратка.

Цена: 4,50 лв.

Работната тетрадка е разработена съгласно методическите насоки за провеждане на обучението по информационни технологии, задължителна подготовка X клас по новата учебна програма, като са включени четирите основни модула:

  • Бази от данни;
  • Компютърна презентация;
  • Компютърни мрежи;
  • Интегриране на дейности.

В нея ще намерите въпроси и задачи, които улесняват както учебната работа така и самостоятелната подготовка на учениците.

В допълнение към задачите има и предварително подготвени работни файлове, които са достъпни на интернет адреса на работната тетрадка.

В работната тетрадка са включени теоретични бележки по следните теми - типове данни в бази от данни, проектиране на бази от данни, правни и етични аспекти при работа с информация и информационни технологии. Разработени са четири задания за групови проекти.

Цена: 3,50 лева